English Nederlands
 
___

___

___

  Over ServiceImmo
  Klantervaringen 
  Over Frankrijk

U bent hier: ServiceImmo makelaars  >  ServiceImmo Contact  >  AVG en Privacyverklaring

AVG en Privacyverklaring

Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese wet General Data Protection Regulation van kracht geworden. In Nederland bekend als de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Welke gegevens verzamelt ServiceImmo van u?
Indien u foto's opvraagt via de website van ServiceImmo wordt u mailadres opgeslagen.

Met welk doel slaat ServiceImmo gegevens op?
Het doel van het opslaan van uw mailadres is om u te kunnen informeren indien er een nieuwe woning in de verkoop komt.

Wat ServiceImmo doet met uw gegevens?
Indien u bij "Houd mij op de hoogte van nieuw woningaanbod" de keuze "ja" heeft geselecteerd, ontvangt u een mail indien er een nieuwe woning in de verkoop komt.

Hoelang bewaart ServiceImmo uw gegevens?
U bepaalt zelf de termijn waarop uw gegevens bij ServiceImmo bewaard worden. Onder elke mail die u van ServiceImmmo ontvangt, staat een link met de mogelijkheid om u uit te schrijven. Uw gegevens worden als u op deze link klikt verwijderd van de mailinglijst.

U kunt uw gegevens ook verwijderen via de volgende link:
Verwijderen mailadres van mailinglijst

Hoe weet ik welke gegevens ServiceImmo van mij bewaard?
U kunt ten alle tijden een mail sturen naar info@serviceimmo.nl, met het verzoek om aan te geven welke gegevens wij van u bewaard hebben. Ten alle tijden heeft u het recht om uw gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen.

Hoe beveiligd ServiceImmo mijn gegevens?
ServiceImmo volgt de algemeen aanvaarde bedrijfsstandaard voor het beschermen van uw persoonlijke informatie. Uw gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld. ServiceImmo streeft ernaar om alle commercieel acceptabele beschikbare middelen te implementeren en te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beveiligen. Wij informeren u nadrukkelijk dat in deze tijd een 100% absolute beveiliging helaas niet te garanderen.

Uitgeverij Guide Lines conformeert zich aan de bedrijfsbeveiligingsstandaard om gebruiksinformatie tegen virusaanvallen en pogingen gegevens/het systeem te hacken te beveiligen. Wij gebruiken de laatste productversies van Microsoft en andere bedrijven om te bewerkstelligen dat onze systemen aan de bedrijfsbeveiligingsstandaard voldoen. Onze operationele systemen en software zijn altijd up to date en voorzien van de laatste beveiligingsprogramma’s en updates.

Guide Lines gebruikt Firewalls om data te beschermen. Wij gebruiken de laatste Virus software om onze data te beschermen.

Deelt ServiceImmo mijn gegevens met derden?

Uw persoonlijke gegevens worden door ServiceImmo niet gedeeld met derden, nog op een andere manier openbaar gemaakt, zolang dit niet door een juridische procedure of gerechtelijk bevel wordt afgedwongen, of noodzakelijk is om de rechten van ServiceImmo beschermen.

Waar kan ik terecht met mijn vragen, klachten of opmerkingen?
Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over uw gegevensverwerking door ServiceImmo, kunt u contact opnemen met:

ServiceImmo
Domaine de Savigny
58330 St Saulge
Frankrijk
info@serviceimmo.fr
+33(0)3.67.10.08.16

sitemap