English Nederlands
 
___

___

___

  Over ServiceImmo
  Klantervaringen 
  Over Frankrijk

  Feiten
        Regio's
        Bestuur
        Klimaat
        Transport
        Economie
  Bourgogne
        Steden
        Activiteiten
        Historie
        Overnachten
  Oriënteren
        Makelaar
        Deskundigheid
        ServiceImmo
        Woordenlijst

U bent hier: ServiceImmo makelaars  >  Over Frankrijk  >  Feiten over Frankrijk  >  Het bestuur van Frankrijk

Het bestuur van Frankrijk

De President
Frankrijk is een democratische republiek, waarvan de president voor 5 jaar wordt gekozen. Sinds 16 mei 2007 is Nicolas Sarkozy het Franse Staatshoofd. De president heeft een relatief grote macht, doordat hij staatshoofd en regeringsleider is. Hij benoemt de regering (de eerste minister en de ministers), is het hoofd van de defensieorganisatie en het gezicht van Frankrijk naar de buitenwereld.

Het parlement
Het Franse parlement bestaat uit 2 Kamers: de Assemblée nationale en de Sénat. De Assemblée (577 zetels) is gevestigd in het Palais Bourbon en wordt direct gekozen. Deze kamer is vergelijkbaar met de Tweede Kamer in Nederland. De Sénat zetelt in het Palais du Luxembourg en wordt indirect (getrapt) gekozen.
Deze Kamers controleren samen de regering en keuren de wetten van de regering.

De regio’s
Onder het nationale niveau is Frankrijk verdeeld in 26 regio’s: 22 op het vasteland en 4 overzeese gebieden. De 4 in overzeese gebieden zijn zowel regio als departement en worden aangeduid als D.O.M. (Départements Outre Mer).

Elke regio heeft een 'Regionale Raad', de Conseil Régional. De voorzitter van deze Raad is belast met het uitvoerende gezag van de regio. De verantwoordelijkheden van de Regionale Raad liggen met name op het economische en sociale vlak.

De departementen
Een regio bestaat uit meerdere departementen met ieder een eigen hoofdstad. De Bourgogne heeft Dijon als hoofdstad. Frankrijk telt in totaal 100 departementen, waarvan 96 op het vasteland en 4 in de overzeese gebieden.

De departementen zijn oorspronkelijk op alfabetische volgorde genummerd. Bij latere opdelingen is deze indeling niet meer vastgehouden. De departementale nummering is het meest zichtbaar op de Franse kentekenplaten en in de eerste cijfers van de postcodes.

Elke departement heeft een eigen departementale regering, de 'Algemene Raad', de Conseil Général. De voorzitter van deze Raad is belast met het uitvoerend gezag.

De arrondissementen
Ieder departement is onderverdeeld in een aantal arrondissementen met ieder een eigen hoofdplaats waar de sous-préfecture gevestigd is. De administratie van het arrondissement valt onder de verantwoordelijkheid van de sous-préfet. De Bourgogne telt 15 arrondissementen.

De kantons
De arrondissementen zijn weer onderverdeeld in kantons. Een kanton is een organisatorische eenheid. Bij de verkiezingen voor de Conseil Génèral van het departement spelen de kantons een rol als kiesdistrict.

De kantongrenzen en gemeentegrenzen hoeven niet gelijk te lopen, bewoners van één gemeente kunnen in verschillende kantons wonen. De Bourgogne heeft 174 kantons.

De gemeenten
De kantons zijn onderverdeeld in gemeenten, de communes. Iedere gemeente heeft een gemeenteraad, de Conseil municipal. Parijs, Lyon en Marseille hebben een aparte status.

De burgemeester, le Maire, is de vertegenwoordiger van de regering in de gemeente en heeft taken en verantwoordelijkheden op het vlak van de openbare orde en de politie. In de Bourgogne zijn 2045 communes.

sitemap